Era2

Giełda Rolna Elizówka w Lublinie

gielda1 gielda2Giełda handlu hurtowego została zlokalizowana w gminie Niemce, na terenie osady wiejskiej Elizówka, 7 km na północ od miasta Lublina, w pobliżu głównej trasy komunikacyjnej północ – południe, która dogodna jest dla istniejących lokalnych producentów, eksporterów na Ukrainę i Białoruś, oraz dla istniejących lokalnych rynków detalicznych.
Topografia terenu w znaczny sposób wpłynęła na sposób jego zagospodarowania. Głównymi przeszkodami w swobodnym zagospodarowaniu terenu są strome spadki w południowej i wschodniej jego części. Z tego powodu powierzchnia zabudowy ograniczona jest do płaskiego placu przylegającego do głównej drogi, który został zagospodarowany jako seria łagodnie opadających tarasów po przeprowadzeniu stosownych robót ziemnych.
Podstawową zasadą, jaka została przyjęta przy projektowaniu zagospodarowania terenu była budowa centralnego obiektu giełdy pośrodku placu, z „gwieździście” dobudowywaną infrastrukturą, której poszczególne elementy mogły się rozrastać niezależnie jeden od drugiego. Poza centralną halą zabudowania obejmowały także indywidualne, średnie i duże pomieszczenia dla hurtowników o konstrukcji podobnej do garażu, hurtowo- detaliczne budynki dla drobnych handlowców, pomieszczenia pomocnicze, obejmujące kawiarenki i toalety, portiernie, budynki stacji transformatorowej i przepompowni ścieków oraz dwupiętrowy budynek administracji giełdy, o łącznej powierzchni 1 000 m2, obejmujący pomieszczenia szkoleniowe, monitoringu i systemy informacji, laboratorium czystości środowiska, biura pośredników, bank, restaurację, warsztaty pierwszej pomocy medycznej i socjalnej.