nagrody

I nagroda w konkursie SARP na siedzibę PZU w Lublinie (1997 r., z arch. Mariuszem Plewą)
I nagroda w konkursie na Centrum Żeglarstwa w Lublinie
III nagroda w konkursie na projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie (z arch. Mariuszem Plewą)
wyróżnienie honorowe w konkursie na projekt koncepcyjny budynku Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki w Lublinie
Kryształowa Cegła w konkursie „DOM – 2007” na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy UE w 2007r. za budynek wielorodzinny przy ul. Cichej w Lublinie