kazimierz

Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

kazimierz2 kazimierz3 kazimierz4 kazimierz5 kazimierz6 kazimierz7 kazimierz1

Projekt konkursowy wykonany przez zespół projektowy: Jerzy Korszeń, Jarosław Kukier, Aleksandra Lewicka, Magdalena Skóra, Ewelina Tomaszewska, Sylwester Wojtowski.

Planowany Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym tworzy zintegrowany układ terenu oświaty i sportu przedzielony ul. Szkolną i rzeką Grodarz.

Zamierzeniem koncepcji jest stworzenie spójnej pod względem funkcjonalnym i estetycznym zabudowy umożliwiającej kompleksowe i jednocześnie niezależne funkcjonowanie poszczególnych części zespołu. Istotnym aspektem tej koncepcji jest umożliwienie etapowania inwestycji pod względem technicznym oraz finansowym z jednoczesnym zagwarantowaniem funkcjonowania zespołu w różnych fazach jego realizacji.

Głównym założeniem projektowym jest umożliwienie korzystania z poszczególnych części zespołu ulokowanego na kilku działkach oddzielonych od siebie ulicą Szkolną i rzeką Grodarz bez konieczności opuszczania poszczególnych budynków wchodzących w skład zespołu. Celowi temu służą przeszklone kładki łączące budynki Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i kompleksu sportowego składającego się z sali gimnastycznej z zapleczem oraz krytej pływalni. Takie rozwiązanie pozwoli na dotarcie do kompleksu sportowego dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum bez konieczności przebierania się co w okresie zimowym jest uciążliwe. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest również bardziej efektywne wykorzystanie pomieszczeń w poszczególnych budynkach służących obu szkołom oraz użytkownikom zewnętrznym. Połączenie funkcjonalne trzech wydzielonych części Zespołu obejmujących starą działkę na północ od ul. Szkolnej, działki miedzy ul. Szkolną i Grodarzem oraz nową działkę między Grodarzem i ul. Góra Kwaskowa w zintegrowany bezpieczny dla wszystkich użytkowników układ zgodny jest z wytycznymi konserwatorskimi.