centrum symulacji

Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie

centrum sym1 centrum sym2 centrum sym3  centrum sym4

 

centrum sym5 centrum sym6

Zespół projektowy: arch. Jerzy Korszeń, arch. Ewelina Tomaszewska, arch. Aleksandra Lewicka. Wizualizacje autorstwa arch. Przemka Metko.

Planowany budynek Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zlokalizowany jest u zbiegu ulic Chodźki i Arnsztajnowej.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania proponowana zabudowa przebiega wzdłuż obu ulic w formie trójkąta którego trzeci bok, prostopadły do ul. Chodźki wyznacza krawędź placu przed budynkiem Collegium Farmaceuticum, którego jedna część od ul. Chodźki ma reprezentacyjny charakter, a druga w głębi budynku przeznaczona jest na zajęcia z symulacji i dojazd do budynku.

Projekt przewiduje konstrukcję żelbetową monolityczną słupowo-płytową podzieloną na trzy zdylatowane części połączone trzema klatkami schodowymi służącymi do ewakuacji budynku. Części podziemne wychodzące poza obrys budynku są zdylatowane konstrukcyjnie – oparte na konsolach żelbetowych.

Konstrukcja stropodachów budynku i garażu podziemnego zaprojektowano z żelbetu wodoszczelnego. Warstwy izolacyjne stropodachów zaprojektowane w technologii dachu odwróconego umożliwiają nasadzenia niewielkich drzew, krzewów i roślin płożących.

Fasady budynku zaprojektowano z użyciem płyt z kamienia naturalnego – Travertino Grigio ciętego poprzecznie (vain- cut) montowanego na kotwach ze stali nierdzewnej do konstrukcji monolitycznej i ścian wypełniających z cegły pełnej lub żelbetu. W celu uzyskania efektu dużych powierzchni kamiennych przewidziano montaż płyt na tzw „bitą fugę” umożliwiającą ukrycie łączenia płyt. Wentylację fasady zapewniają fugi wzdłuż płyt kamiennych montowanych do stropów.

W projekcie budynku przewidziano zastosowanie stolarki okiennej drewnianej w kolorze teaku oraz glifów zewnętrznych z tego samego materiału. Fasady szklane użyte w parterze budynku i w sali audytoryjnej przewidziano w konstrukcji stalowo-drewnianej. Użycie drewna w stolarce i we wnętrzach budynku – hallu wejściowego, sali wykładowej i korytarzy ma na celu złagodzenie surowego wyrazu użytych materiałów elewacyjnych i jednocześnie podkreśleniu naturalnego charakteru tych materiałów w odbiorze całego budynki i jego wnętrzu.

Zgodnie z programem użytkowych parter budynku oprócz umieszczonych w skrzydle wschodnim funkcji administracyjnych przewiduje otwartą przestrzeń doświetloną w środkowej części przestrzenią przeszklonego atrium możliwą do adaptacji na różne funkcje okazjonalne. Przestrzeń przeznaczona na ćwiczenia z symulacji ulokowana jest w sąsiedztwie placu symulacji w wschodniej części budynku z możliwością wjazdu ambulansu do wnętrza.

Komunikacja w budynku na wszystkich kondygnacjach zorganizowana jest wokół trójkątnego atrium, co zapewnia orientację osób przebywających w budynku i doświetlenie dróg komunikacyjnych oraz przestrzeni dla studentów.

Na ostatniej kondygnacji od strony południowej umieszczono salę audytoryjną otwartą przeszkleniem z jednej strony na plac przed wejściem do budynku, a z drugiej w stronę atrium.

Z sali audytoryjnej zapewniono dwa niezależne wyjścia ewakuacyjne z poziomu 4 kondygnacji i dodatkowo z kondygnacji ostatniej. Dwukondygnacyjne przeszklenie audytorium możliwe jest dzięki zaprojektowanemu przejściu wzdłuż drewniano-stalowej fasady szklanej. Dzięki temu oświetlona po zmroku sala audytoryjna będzie umożliwiać widok z zewnątrz na salę i odbywające się tam zajęcia. Pionowe elementy konstrukcyjne fasady stanowią ochronę przed działaniem promieni słonecznych. Dodatkowo zastosowane rolety wewnętrzne zapewnią w razie potrzeby zaciemnienie sali w czasie projekcji wizualnych.