Rybna

Kamienica przy Placu Rybnym w Lublinie

rybna2

Wizualizacje: arch. Jarosław Kukier

Projekt budynku mieszkalnego z usługami w Lublinie przy ul. Rybnej, w centralnej części miasta, objętej ochroną konserwatorską. Działka ta bezpośrednio przylega do Placu Rybnego, który jest istotną, lecz zaniedbaną przestrzenią w strefie Starego Miasta Lublina. Jest on połączony z ul. Grodzką za pomocą ul. Rybnej, zaś w kierunku ul. Kowalskiej można przejść po malowniczych schodach, powstałych w 1874r., zwanych Zaułkiem Hartwigów.

Projekt koncepcyjny przewiduje wpisanie obiektu pomiędzy istniejące sąsiadujące budynki oraz przestrzenne zagospodarowanie terenu wokół. Zadaniem jest uzupełnienie pierzei Placu Rybnego, kreując w ten sposób pełnowartościową przestrzeń publiczną otoczoną zabudową z 4 stron.

Planowany obiekt usługowo – mieszkaniowy będzie wpisany w obrys działki od północnej strony, wzdłuż ceglanego muru. Od strony północno – zachodniej strony działki planowane jest dobudowanie się do istniejącej kamienicy przy ul. Kowalskiej.
Od strony placu w parterze planowane są usługi:

1. Sklep rybny z restauracją – zgodnie z tradycją handlu rybami na Placu Rybnym,
2. Klubokawiarnia typu „Archibar”- lokal gastronomiczny – kawiarnia, bar nie tylko dla architektów, ale dla każdego, kto jest miłośnikiem architektury, miejsce organizacji wystaw, kameralnych koncertów, dyskusji na tematy architektoniczne i designerskie, a także po prostu miejsce, gdzie zachodzi interakcja w relacjach „architektura – zwykły człowiek”.
Nad usługami umieszczono 3 kondygnacje mieszkalne, które są nadwieszone nad istniejącym chodnikiem i przyległe do klombów, których forma uległa nieznacznemu przeprojektowaniu w celu dopasowania do planowanego budynku. Klomby mogą być użytkowane jako ogródki przyległe do planowanej klubokawiarni.
Mieszkania obsługiwane są przez 1 klatkę schodową zlokalizowaną na wprost wejścia głównego oraz jeden dźwig osobowy. Zakłada się wybudowanie garażu podziemnego dla 10 samochodów z wjazdem od ulicy Lubartowskiej w Noworybną, po wschodniej stronie działki.
Projekt zakłada wysoki standard wykończenia budynku. Elewacja ma być wykonana z kamienia naturalnego trawertynu oraz piaskowca, stolarka okienna z drewna mahoniowego, detale klatek schodowych i balustrad ze szkła hartowanego klejonego i stali nierdzewnej.