pzu

Siedziba PZU w Lublinie

pzu2

Projekt wykonany przy współudziale arch. Mariusza Plewy

Projekt budynku siedziby PZU S.A. w Lublinie opiera się w swoich zasadniczych ramach na koncepcji konkursowej z roku 1997r. Celem kompozycji urbanistycznej, będącej podstawowym założeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnego zamknięcia osi widokowej Alei Unii Lubelskiej, podkreślenie klasycznej dominacji narożnika i ksztaltowanie pierzei uli, w szczególności pierzei dawnego „Traktu Ruskiego”, która definiuje zarazem wnętrze Placu Izaaka Singera od jego północnej strony. Zamknięcie osi widokowej tworzy usytuowana na narożniku wysoka, czterokondygnacyjna część budynku, zwieńczona znakiem – logo PZU.
Kompozycja Placu I. Singera nawiązuje do istniejącego, promienistego układu, przy czym cała przestrzeń została podzielona na trzy zasadnicze funkcje. Zewnętrzną strefę tworzy pas zieleni parkowej, oddzielający plac od natężonego ruchu samochodowego. Właściwe wnętrze placu ograniczone jest zielenią i elementami małej architektury. Oba te obszary rozdziela założona na okręgu uliczka z miejscami parkingowymi.
Rzut budynku wypełnia z niewielkim wyjątkiem obszar zakreślony liniami zabudowy, przy czym jego wnętrze tworzy rodzaj przekrytego stalowo- szklaną strukturą, wewnętrznego dziedzińca. Przekrycie znajduje się na poziomie pomiędzy parterem i I piętrem. Na dziedzińcu tym położna jest sala operacyjna Inspektoratu. Poza tym na II piętrze obiektu znajduje się się sala konferencyjna, halle wejściowe i windowe, recepcja, mały Espresso – bar, powierzchnia do wynajęcia – np. dla oddziału banku, sklepy.
Budynek wyposażony jest w garaż podziemny.